Správa serverů a sítí

brand-sprava

Přenechte svět černých obrazovek a kabelů profesionálům. Outsourcing IT zvýší efektivitu, bezpečnost a sníží náklady.

Nabízíme komplexní svěřenou správu vašich systémů. Pokud nemáte své vlastní IT oddělení, lze takto ušetřit nemalé mzdové náklady a přitom snadno zajistit:

 • dostupnost serveru (neustálý monitoring maximalizuje dostupnost serveru),
 • vyšší bezpečnost (bezpečnostní aktualizace v rámci stanovených časových limitů),
 • jistota (telefonická a e-mailová podpora ve stanovených časových limitech),
 • zálohování (zajištění zálohy dat do vzdálených geografických lokalit).

Sepsáním  SLA (Service Level Agreement) smlouvy se Trustica zaváže k zajišťení nepřetržitého běhu serverů a sítí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Součástí služeb je samozřejmě údržba dokumentace a profylaxe svěřených systémů – vždy na základě periodických konzultací se zákazníkem.

Co nabízíme?

 • dohled a garance dle smluvních podmínek
 • monitoring a sledování trendů (dostupnost/obsazené a volné zdroje)
 • podpora zákazníka (poskytování podpory od 5×8 do 24×7) s garantovanou reakční dobou
 • rozšiřování služeb dle aktuálních či budoucích potřeb zákazníka
 • možnost přístupu ke znalostní bázi
 • pravidelné bezpečné zálohování dat do geograficky oddělené lokality
 • pravidelná zpráva o stavu systému
 • možnost umístění serveru v kolokačním centru Trustica s.r.o.

Na jakých platformách?

 • GNU/Linux (Debian, RedHat, Centos, Slackware, Suse)
 • BSD (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD)
 • Microsoft Windows server