Monitoring

brand-nagiosV rámci provozu rozsáhlých sítí a systémů na nich jsme se mnohokrát potýkali s problémem, jak efektivně zajistit dohled nad svěrenými systémy. Naším cílem byla vždy minimalizace výpadků a tedy vždy byl požadavek na monitoring 24×7. Pro realizaci dohledu nad infrastrukturou využíváme systém Nagios, pro který si programujeme vlastní rozšíření zajišťující automatizaci častých úkolů.

Jak to funguje?

Na vstupu je seznam serverů a další dostupná metadata. Generátor konfigurace tato data zpracuje a provede trasování topologie sítě. Následně analyzuje všechny nakonfigurované servery i nalezené routery a připraví možnost monitorovat všechny nalezené služby. Díky detekci topologie sítě dokáže bez nutnosti lidského zásahu poznat, kdy je server nedostupný z důvodu výpadku zařízení a kdy z důvodu problémů s konektivitou – v prvním případě může notifikovat správce serveru a v druhém poskytovatele kontektivity.

V případě změn v seznamu serverů či provozovaných službách se systém při automatické rekonfiguraci probere změnami a připraví změněnou konfiguraci bez zásahů do částí, kde to není nutné. Při všech změnách je zachována možnost navrácení se k poslední funkční či libovolné starší konfiguraci.

Návrh a implementace

Naše služby zahrnují nejen prostou instalaci a konfiguraci dohledového systému včetně dodávaných rozšíření, ale začínají analýzou provozované sítě, služeb a identifikací kritických parametrů jednotlivých služeb. Takto zjištěné poznatky jsou poté použity k implementaci celého dohledového systému včetně zajištění pravidelné rekonfigurace a správného nastavení notifikací.

Integrace

Hladký chod dohledového systému je sám o sobě přínosem, nicméně to pravé přichází teprve po integraci do ostatních firemních systémů. Samozřejmostí je možnost načítání seznamu serverů a služeb z databáze zákazníků (CRM) a notifikace zjištěných incidentů do tiketového systému – například do Request Trackeru.

Služba

Pro malé společnosti není ekonomicky rentabilní provozovat vlastní dohledový systém. Nabízíme proto možnost dohledu Vaší sítě naším monitoringem jako standardizovanou službu s garantovanými reakcemi na incidenty.