Request Tracker

brand-rtV rámci řízení každé – i malé – společnosti nastane chvíle, kdy spontánní řízení úkolů a projektů přeroste vedení přes hlavu a je vhodné začít jednotlivé činnosti firmy cíleně řídit. Procesně se touto problematikou zabývá norma ISO 9001:2008 – Systém Řízení Jakosti. V dnešní době je ale stále více žádoucí využít možností výpočetní techniky a zavést automatizovaný systém sledování zákaznických a vnitrofiremních požadavků.

Již deset let používáme pro tyto účely systém Request Tracker a značnou část této doby nabízíme jeho implementaci i našim zákazníkům. Vy si určíte jaký tok práce Vám vyhovuje a my Vám jej implementujeme pomocí tohoto systému. Pokud v analýze vnitrofiremního workflow tápete, jsme zde k dispozici a rádi Vaše procesy zanalyzujeme a následně zajistíme, aby implementace odpovídala tomu, co opravdu potřebujete.

K čemu se používá?

Systém Request Tracker se používá k implementaci služeb technické či zákaznické podpory, evidenci a zpracování příchozích telefonických, e-mailových, webových či jiných požadavků. Díky Request Trackeru máte přehled o tom, kdo a co požaduje, v jakém stavu se řešení nachází a jaké prostředky k dořešení problému schází. Vaši zaměstnanci mají přesné informace o požadavcích, na kterých mají pracovat a do kdy je nutné daný problém dořešit.

Nejdůležitější aspekty systému jsou:

  • jednoduchá dohledatelnost právě řešených i historických požadavků,
  • snadná implementace dle interních směrnic řízení jakosti či řízení informační bezpečnosti,
  • obsahuje integrovanou znalostní databázi, kde můžete tvořit a archivovat postupy pro řešení častých požadavků,
  • umožňuje definovat a spravovat metadata jednotlivých požadavků jako jsou termíny, stavy, priority, odpracovaný čas a libovolné další.

Manažerské nástroje

Součástí systému jsou manažerské nástroje usnadňující řízení směrem dovnitř firmy i směrem k zákazníkům:

  • přehledy odpracovaných hodin,
  • informace o počtu zpracovaných požadavků na zákazníka,
  • informace o stavu jednotlivých požadavků,
  • generování výkazů prací (XML, HTML, PDF).

Napojení na jiné systémy

S Request Trackerem mohou být jednoduše propojeny jiné systémy (CRM, fakturační systém, monitoring). Takovým propojením můžete například automaticky fakturovat provedené servisní zásahy, řešit incidenty z monitoringu, či počítat, kolik času trávíte se kterým zákazníkem.

Licence

Systém Request Tracker je k dispozici pod licencí GNU General Public Licence, tedy neplatíte žádné licenční poplatky za pořízení či provoz. Veškeré náklady spojené s pořízením jsou pouze náklady na Vaši konkrétní implementaci a veškeré náklady na provoz jsou pouze náklady na běh potřebných serverových služeb.