Cryptoucan™

V době sociálních sítí a různých více či méně bezpečných komunikačních prostředků není snadné mít alespoň základní jistotu, že naše komunikace po Internetu dorazí k zamýšlenému příjemci v nezměněné formě a důvěrnost takto zaslané zprávy zůstane neporušena.

■ ■ ■

Bezpečnostní audity

Řízení informační bezpečnosti zahrnuje nutnost pravidelně testovat stav zabezpečení provozovaných systémů a infrastruktury. Pro ověření tohoto stavu slouží bezpečnostní audity a penetrační testy.

■ ■ ■

Výběr z blogu

Parallel merge-sort leveraging futures in Racket

Computers can perform more and more operations per second but that does not make them much faster without any further effort. In the past, the clock speed was the best measure of processor’s performance. With multi-core and multi-processor systems, this is no longer true and the programmers need to pay attention how to access computers’ performance. Read on to find out how in Racket – a modern Scheme dialect – it is quite easy to leverage parallel processing to speed sorting up.

■ ■ ■