Cryptoucan™

V době sociálních sítí a různých více či méně bezpečných komunikačních prostředků není snadné mít alespoň základní jistotu, že naše komunikace po Internetu dorazí k zamýšlenému příjemci v nezměněné formě a důvěrnost takto zaslané zprávy zůstane neporušena.

■ ■ ■

Bezpečnostní audity

Řízení informační bezpečnosti zahrnuje nutnost pravidelně testovat stav zabezpečení provozovaných systémů a infrastruktury. Pro ověření tohoto stavu slouží bezpečnostní audity a penetrační testy.

■ ■ ■

Výběr z blogu

Step-by-step Ubuntu PIN change for Thunderbird

You’ve downloaded all the necessary software, you’ve set up Enigmail, so what’s next? Now, it’s important to set your own PIN codes – do that right after you get your Cryptoucan™! In this article you’re going to find a step-by-step manual for Ubuntu using Thunderbird email client.

■ ■ ■