Cryptoucan™

V době sociálních sítí a různých více či méně bezpečných komunikačních prostředků není snadné mít alespoň základní jistotu, že naše komunikace po Internetu dorazí k zamýšlenému příjemci v nezměněné formě a důvěrnost takto zaslané zprávy zůstane neporušena.

■ ■ ■

Bezpečnostní audity

Řízení informační bezpečnosti zahrnuje nutnost pravidelně testovat stav zabezpečení provozovaných systémů a infrastruktury. Pro ověření tohoto stavu slouží bezpečnostní audity a penetrační testy.

■ ■ ■

Výběr z blogu

Step-by-step Ubuntu personalization for Thunderbird

In this blog post we will show you what personal information is stored on Cryptoucan™ and how you can modify it using Thunderbird on Ubuntu. We’ve already published a video on this topic but we also wanted to provide a step-by-step guide in text form accompanied by pictures of each step.

■ ■ ■