Request Tracker

Systém Request Tracker se používá k implementaci služeb technické či zákaznické podpory, evidenci a zpracování příchozích telefonických, e-mailových, webových či jiných požadavků. Díky Request Trackeru máte přehled o tom, kdo a co požaduje, v jakém stavu se řešení nachází a jaké prostředky k dořešení problému schází. Vaši zaměstnanci mají přesné informace o požadavcích, na kterých mají pracovat a do kdy je nutné daný problém dořešit.

■ ■ ■

Monitoring

Pro realizaci dohledu nad infrastrukturou využíváme systém Nagios, pro který si programujeme vlastní rozšíření zajišťující automatizaci častých úkolů.

Naše služby zahrnují nejen prostou instalaci a konfiguraci dohledového systému včetně dodávaných rozšíření, ale začínají analýzou provozované sítě, služeb a identifikací kritických parametrů jednotlivých služeb. Takto zjištěné poznatky jsou poté použity k implementaci celého dohledového systému včetně zajištění pravidelné rekonfigurace a správného nastavení notifikací.

■ ■ ■

Výběr z blogu

Secure everything, everywhere. Squared!

I was really keen to attend one of the (ISC)2 SecureEvents: The SecureCEE Conference 2016 in Prague. Read on if you are interested in current security trends!

■ ■ ■