Vývoj software

Aplikovaná kryptografie

Informační sítě

Naše produkty i služby mají základ v těchto třech oblastech a děláme vždy maximum pro to, aby výsledek obsahoval to nejlepší z nich.

Již více než 20 let Vám poskytujeme:

cat illustration

Již více než 20 let Vám poskytujeme:

cat illustration

Aplikovaná Kryptografie

Ačkoliv kryptografie má své kořeny v abstraktní matematice, její správné použití má vždy obrovský skutečný dopad na řešení rizik operačních problémů a finančních ztrát.

...

Penetrační testování

Řízení informační bezpečnosti zahrnuje nutnost pravidelně testovat stav zabezpečení provozovaných systémů a infrastruktury. Pro ověření tohoto stavu slouží bezpečnostní audity a penetrační testy.

...

Systémová architektura

Profesionální analýza a vhodný návrh a implementace specializovaného software či bezpečná serverová a síťová infrastruktura jsou klíčové součásti úspěchu nových i existujících služeb nezávisle na jejich velikosti.

...

Výběr z blogu

...

New ASBR with MikroTik

Written by Dominik Pantůček on 2024-07-04

It took ages, however the replacement of our autonomous system border router (ASBR) is done. In addition we managed to converge our backbone L2 and L3 equipment and finally get a rid of two single points of failure (SPOF) in sequence.

...

Code emulation with Ghidra SRE

Written by Jiří Keresteš on 2021-04-08

Did you know that Ghidra SRE has the ability to emulate code? If you want to know how we use it to save time when reversing firmware binaries, read on!

...