Cryptoucan™

V době sociálních sítí a různých více či méně bezpečných komunikačních prostředků není snadné mít alespoň základní jistotu, že naše komunikace po Internetu dorazí k zamýšlenému příjemci v nezměněné formě a důvěrnost takto zaslané zprávy zůstane neporušena.

■ ■ ■

Bezpečnostní audity

Řízení informační bezpečnosti zahrnuje nutnost pravidelně testovat stav zabezpečení provozovaných systémů a infrastruktury. Pro ověření tohoto stavu slouží bezpečnostní audity a penetrační testy.

■ ■ ■

Výběr z blogu

Teaching Cryptography: Rubik’s Cube Diffusion

Although we are dealing mostly with asymmetric encryption here at Trustica, truth is that in the end you need to encrypt stuff using some symmetric algorithm. Just exchanging the symmetric keys is not enough – the symmetric cipher must be built from strong cryptographic primitives creating both confusion and diffusion. Read on to find out what one of my Cryptography class students proposed.

■ ■ ■