Cryptoucan™

V době sociálních sítí a různých více či méně bezpečných komunikačních prostředků není snadné mít alespoň základní jistotu, že naše komunikace po Internetu dorazí k zamýšlenému příjemci v nezměněné formě a důvěrnost takto zaslané zprávy zůstane neporušena.

■ ■ ■

Bezpečnostní audity

Řízení informační bezpečnosti zahrnuje nutnost pravidelně testovat stav zabezpečení provozovaných systémů a infrastruktury. Pro ověření tohoto stavu slouží bezpečnostní audity a penetrační testy.

■ ■ ■

Výběr z blogu

Step-by-step Windows key generation process for Thunderbird

In today’s blog post you’ll find how to generate your own set of cryptographic keys and revocation certificate on Windows with Thunderbird email client.  All this information is neatly packed into our step-by-step guide! And if you’re still not sure why would you need cryptographic keys and what is revocation certificate for, we covered those topics here too.

■ ■ ■