Cryptoucan™

V době sociálních sítí a různých více či méně bezpečných komunikačních prostředků není snadné mít alespoň základní jistotu, že naše komunikace po Internetu dorazí k zamýšlenému příjemci v nezměněné formě a důvěrnost takto zaslané zprávy zůstane neporušena.

■ ■ ■

Bezpečnostní audity

Řízení informační bezpečnosti zahrnuje nutnost pravidelně testovat stav zabezpečení provozovaných systémů a infrastruktury. Pro ověření tohoto stavu slouží bezpečnostní audity a penetrační testy.

■ ■ ■

Výběr z blogu

Step-by-Step macOS setup for Thunderbird

As you’re watching/reading our how-to-guides, you may get stuck because you just simply cannot find the correct option, setting, button, tab… Unfortunately, Enigmail will set up itself automatically without asking you first – sometimes you’re lucky and it’s set up correctly, sometimes it’s like you’re using a totally different software. In today’s we will share with you our step-by-step guide to setting up Enigmail.

■ ■ ■