Bezpečnostní audity

Dog

Provozně důležité systémy vyžadují záruky, že jejich operační bezpečnost je zajištěna již před tím, než jsou uvedeny do provozu. Nezávislé ověření zda důvěřnost, integrita a dostupnost dat oprávněným uživatelům je zajištěna zavedením mechanismů bezpečnostních auditů do životního cyklu produktů je velmi mocný nástroj, který může pomoci s ochranou informačních aktiv.

Náš vhled do jednotlivých fází vývojového procesu vám pomůže učinit pravidelná a informovaná rozhodnutí, která mohou zajistit, že vývojový tým je vždy o krok napřed před možnými útočníky. Je ovšem také důležité vždy chápat, že pro různé situace jsou nutné různorodé postupy.

Zhodnocení bezpečnosti návrhů

I před zahájením vlastní implementace jakéhokoliv systému či telekomunikační infrastruktury je vždy vhodné provést zhodnocení bezpečnostních dopadů zvažovaného návrhu, a tak zajistit, že realizační tým nebude muset později předělávat již dokončené části.

Vždy se zaměřujeme na širokou škálu možných útoků, které mohou ovlivnit celkovou bezpečnost systémů a snažíme se dát programátorům a systémovým inženýrům praktická doporučení, jak vylepšit bezpečnostní situaci od samého počátku.

Kontrola kódu a implementace

Již během implementace je vždy šance zachytit možné problémy ještě před spuštěním. Pokud nejsou žádné zjevné problémy v samotném návrhu, mohou se vždy objevit problematická místa v tvořeném kódu. Kontinuální kontrola může pomoci se zajištěním kvality kódu a se snížením rizika přehlédnutí bezpečnostních dopadů konkrétní implementace.

Náš cíl je vždy pomoci programátorům, kteří nemusí mít komplexní bezpečnostní znalosti, plně pochopit jak různé části kódu interagují. I s výbornou znalostí programování jim tento vhled pomůže vytvořit finální produkt, který je mnohem odolnější proti možným útokům.

Ověření užití kryptografie

Mnoho aplikačních a systémových vrstev v dnešních dnech závisí na využití kryptografie. Autentizace serverů i klientů, šifrování uložených dat nebo jejich přenosu jsou jen jednoduché příklady takové závislosti. Bez správné integrace dostupných kryptografických primitiv do celého prostředí je velmi obtížné zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost informačních aktiv, která daný systém zpracovává.

Úkol každého zodpovědného bezpečnostního auditora je vždy ověřit správnou volbu použité kryptografie a tak zvýšit důvěru ve všechna ochranná technická opatření, která byla implementována.